928285-kendoMånga kampsporter har en flera hundraårig historia. Så är det även med Kendo. Detta är nämligen en kampsport där två personer möts i en kamp med svärd. Den japanska kampsporten växte därmed fram när svärden började användas i krig och strid.

Idag är det däremot inte farliga metallsvärd som används utan attrapper som vanligtvis är tillverkade av bambu.

De skydd som används är en speciell jacka (uwagi) samt ett par mycket vida byxor (hakarna) Utöver det har utövarna fäktmask, bröstskydd, höftskydd samt handskar.

Under en match delas poäng ut till de tävlande om träff på speciella träffområden sker. Dessa är huvudet, magen, halsen och händerna. Men det räcker inte att träffa utan för att poäng ska delas ut gäller även följande:

  • Träffen måste ske med den sida av svärdet som har ett litet snöre längst ut
  • Träffen måste ske med yttersta delen av svärdet
  • Den som slagit och anser sig vara berättigad till poäng måste skrika namnet på den träffyta som träffades. Detta sker för att markera att man verkligen siktade in sig på denna yta. Om man träffar oavsiktlig kan alltså inte några poäng delas ut.
  • Markeringen måste vara mycket tydlig från den som ska kunna få poäng. I Kendo talar man om Ki-ken-tai-itchi vilket betyder att sinne, kropp och svärd ska vara ”ett”.

Allt handlar alltså kontroll och koordination där slumpen inte anses vara något ska ge poäng. Den som attackerar bör alltså i realitet sätta ner främre foten i marken exakt samtidigt som svärdet träffar motståndaren och som ordet på träffytan ropas ut. I detta fall har man visat den kontroll som krävs för at man ska få poäng.